Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında

Kurgun, Levent. Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında, VI.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-24 Ekim 2008, Ankara, 2008. 

Makale olarak yayımlandı.Yazıya BURADAN ulaşabilirsiniz.