Kurgun, Levent. Denizli Adı Üzerine.

Denizli Adı Üzerine. Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008-Bildiriler, Denizli , 2011 s.252-258.