MS Excel 2010 Kısayol Tuşları

MS office excel 2010 kısayollarına dair tablo. Excel yardım menüsünden çıkarıldı.

  
TuşlarAçıklama
CTRL+SHIFT+(Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+SHIFT+&Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+SHIFT_Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+SHIFT+~Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+$İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+SHIFT+%Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+^İki ondalık basamaklı Bilimsel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+#Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+@Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+SHIFT+!İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+*Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). PivotTable raporunda, tüm PivotTable raporunu seçer.
CTRL+SHIFT+:Geçerli saati girer.
CTRL+SHIFT+"Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+SHIFT+Artı (+)Boş hücre yapıştırmak için Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+Eksi (-)Seçilen bölgeyi silmek için Sil iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+;Geçerli tarihi girer.
CTRL+`Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+'Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.
CTRL+1Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6Nesneleri gizleme ve görüntüleme arasında seçim yapar.
CTRL+8Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9Seçili satırları gizler.
CTRL+0Seçili satırları gizler.
CTRL+ATüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir. Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+SHIFT+A tuşları , ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.
CTRL+KKalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+CSeçili hücreleri kopyalar.
CTRL+DSeçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+FBul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler . SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar. CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+G Git iletişim kutusunu görüntüler. F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .
CTRL+Iİtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+ALT+KYeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya varolan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+LTablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+N Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O Dosyayı açmak ve bulmak için Aç iletişim kutusunu gösterir. CTRL+SHIFT+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.
CTRL+PMicrosoft Office Backstage görünümü görünümünde Yazdır sekmesini görüntüler. CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açar.
CTRL+RSeçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+SEtkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+TTablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+UAlt çizgi uygular veya kaldırır. CTRL+SHIFT+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.
CTRL+V Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir. CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.
CTRL+WSeçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+YOlabiliyorsa en son komut veya eylemi yineler.
CTRL+ZGeri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.
F1Excel Yardımı görev bölmesini görüntüler. CTRL + F1 şeridi gizler veya görüntüler. ALT+F1 geçerli aralıktaki verilerin katıştırılmış grafiğini oluşturur. ALT+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.
F2Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu'na taşır. SHIFT+F2 tuşları bir hücre yorumu ekler veya düzenler. CTRL+F2 tuşları , Backstage görünümü görünümünde Yazdır sekmesindeki baskı önizleme alanını görüntüler.
F3Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında varolan adları varsa kullanılabilir. SHIFT+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.
F4Olabiliyorsa en son komut veya eylemi yineler. CTRL+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır. ALT + F4 Excel uygulamasını kapatır.
F5Git iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+F5 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.
F6Çalışma sayfası, şerit ve Yakılaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünen bir çalışma sayfasında ( Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet , Bölmeleri Dondur , Pencereyi Böl komutu), F6 tuşu bölme ve şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneği ekler. SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası,Yakılaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar. CTRL+F6 tuşları , birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.
F7Etkin çalışma sayfasında veya seçilen aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir. CTRL+F7 tuşları , çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ENTER veya iptal etmek için ESC tuşuna basın.
F8Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir. SHIFT+F8 tuşları bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar. CTRL+F8 tuşları , çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir. ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.
F9Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar. SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar. CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar. CTRL+ALT+SHIFT+ F9 tuşları , bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar. CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.
F10Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (ALT tuşuna basılarak aynı şey yapılır.). SHIFT+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir. ALT+SHIFT+F10 tuşları akıllı etiketle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler. CTRL+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.
F11Geçerli aralıktaki verilerin ayrı bir Grafik sayfasında grafiğini oluşturur. SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler. ALT+F11 tuşları , Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni çalıştırır.
F12Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.
ARA ÇUBUĞUİletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır. CTRL+ARA ÇUBUĞU bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer. SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasında tüm satırı seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir. Nesne seçiliyse, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer. ALT+ARA ÇUBUĞU Excel penceresinin Denetim menüsünü görüntüler.
DELETEHücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler. Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağında bir karakter siler.
ENDEND tuşu Son modunu açar. Son modunda, aynı sütunda veya satırda bulunan, etkin hücre olarak boş olmayan bir sonraki hücreye gitmek için ok tuşuna basabilirsiniz. Hücreler boşsa bir ok tuşunun ardından END tuşuna basılması satırın veya sütunun son hücresine götürür. END tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu da seçer. CTRL+END sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, CTRL+END, imleci metnin sonuna taşır. CTRL+SHIFT+END, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+SHIFT+END, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez
ENTERFormül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak). Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür. Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir. Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi). ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır. CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur. SHIFT+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.
ESCHücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder. Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır. Ayrıca bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır; şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.
GERİ ALFormül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler. Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler. Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.
HOMEÇalışma sayfasında satırın başına götürür. SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider. Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer. CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür. CTRL+SHIFT+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.
OK TUŞLARIBir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar. CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri alanının (veri bölgesi: Veri içeren ve boş hücreler veya veri sayfası kenarlıklarıyla sınırlanmış hücre aralığı.) kenarına taşır. SHIFT+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer artırır. CTRL+SHIFT+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir. SOL OK veya SAĞ OK şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme düğmeleri arasında geçiş yapar. AŞAĞI OK veya YUKARI OK, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme grubunda aşağı veya yukarı götürür. İletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar. AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.
PAGE DOWNÇalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır. ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır. CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir. CTRL+SHIFT+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.
PAGE UPÇalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır. ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır. CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir. CTRL+SHIFT+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.
SEKMEÇalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir. Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.İletişim kutusunda bir sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir. SHIFT+SEKME çalışma sayfasında bir önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir. CTRL+SEKME iletişim kutusunda bir sonraki sekmeye geçirir. CTRL+SHIFT+SEKME iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.