MS Word 2010 Kısayol Tuşları

MS office word 2010 kısayollarına dair tablo. Word yardım menüsünden çıkarıldı.

   
Komut AdıDeğiştiricilerTuş
Ctrl+O
Ctrl+F12
Alt+Ctrl+F2
Açıklama EkleAlt+Ctrl+M
Adres Mektup Birleştirme Belgede ToplaAlt+Shift+N
Adres Mektup Birleştirme DenetleAlt+Shift+C
Adres Mektup Birleştirme Veri Kaynağını DüzenleAlt+Shift+E
Adres Mektup Birleştirme Yazıcıya GönderAlt+Shift+M
Alan EkleCtrl+F9
Alan Görünümünü DeğiştirShift+F9
Alan KodlarıAlt+F9
Alan Tıklatması YapAlt+Shift+F9
Alanları GüncelleştirF9
Alanları GüncelleştirAlt+Shift+U
Alanları KilitleCtrl+3
Alanları KilitleCtrl+F11
Alanların Bağlantılarını KesCtrl+6
Alanların Bağlantılarını KesCtrl+Shift+F9
Alanların Kilidini AçCtrl+4
Alanların Kilidini AçCtrl+Shift+F11
Alıntı İşaretleAlt+Shift+I
Alt SimgeCtrl+Shift+5
Altı Çift ÇiziliCtrl+Shift+D
Altı ÇiziliCtrl+A
Altı ÇiziliCtrl+Shift+A
Altı Çizili SözcükCtrl+Shift+W
AnahatAlt+Ctrl+O
Anahat - İlk Satırı GösterAlt+Shift+L
Anahat Aşağı TaşıAlt+Shift+Aşağı
Anahat DaraltAlt+Shift+-
Anahat DaraltAlt+Shift+Num -
Anahat GenişletAlt+Shift+4
Anahat GenişletAlt+Shift+Num +
Anahat İndirgeAlt+Shift+Sağ
Anahat Yukarı TaşıAlt+Shift+Yukarı
Anahat YükseltAlt+Shift+Sol
Araştırma Aracında AraCtrl+Shift+O
Asıl Belgeden Alt Belgelere Geçiş YapAlt+Ctrl+*
Asılı GirintiCtrl+J
Asılı Girintiyi AzaltCtrl+Shift+U
Belge Başlangıcını UzatCtrl+Shift+Home
Belge BoyutuCtrl+F8
Belge KapatCtrl+W
Belge KapatCtrl+F4
Belge Sonunu UzatCtrl+Shift+End
Belgenin BaşınaCtrl+Home
Belgenin SonunaCtrl+End
Belgeyi BölAlt+Ctrl+S
Belgeyi Ekranı Kaplayacak Şekilde BüyütCtrl+F10
Belgeyi Geri YükleCtrl+F5
Belgeyi TaşıCtrl+F7
Biçimi KopyalaCtrl+Shift+C
Biçimi YapıştırCtrl+Shift+V
Biçimlendirme BölmesiAlt+Ctrl+Shift+S
Biçimlendirme ÖzellikleriShift+F1
Bir Karakter Sağa GenişletShift+Sağ
Bir Karakter Sola GenişletShift+Sol
Bir Paragraf AşağıCtrl+Aşağı
Bir Paragraf Aşağı GenişletCtrl+Shift+Aşağı
Bir Paragraf YukarıCtrl+Yukarı
Bir Paragraf Yukarı GenişletCtrl+Shift+Yukarı
Bir Satır AşağıAşağı
Bir Satır Aşağı GenişletShift+Aşağı
Bir Satır YukarıYukarı
Bir Satır Yukarı GenişletShift+Yukarı
Bir Sayfa AşağıSayfa Aşağı
Bir Sayfa Aşağı GenişletShift+Sayfa Aşağı
Bir Sayfa YukarıSayfa Yukarı
Bir Sayfa Yukarı GenişletShift+Sayfa Yukarı
Bir Sözcük SağaCtrl+Sağ
Bir Sözcük Sağa GenişletCtrl+Shift+Sağ
Bir Sözcük SolaCtrl+Sol
Bir Sözcük Sola GenişletCtrl+Shift+Sol
Birleştirme AlanıAlt+Shift+F
Bölmeyi KapatAlt+Shift+K
Büyük/Küçük Harf DeğiştirShift+F3
Çeviri BölmesiAlt+Shift+F7
DeğiştirCtrl+H
Denklem DeğiştirAlt+Shift+0
DepoCtrl+F3
Depo EkleCtrl+Shift+F3
DipnotAlt+Ctrl+F
Dizin Girdisi İşaretleAlt+Shift+X
Dosya Kapat veya ÇıkışAlt+F4
Düzeltme İşaretleri Geçiş YapCtrl+Shift+E
DüzenAlt+Shift+Z
Eş Anlamlılar Sözlüğü Araştırma BölmesiShift+F7
Farklı KaydetF12
Geri AlCtrl+Z
Geri AlAlt+Arka plan
Geri DönShift+F5
Geri DönAlt+Ctrl+Z
Gerideki Sözcüğü SilCtrl+Arka plan
Gezinti Bölmesinde AraCtrl+F
GirintiCtrl+M
Girintiyi Geri AlCtrl+Shift+M
GitAlt+Ctrl+G
GitF5
GizliCtrl+Shift+H
HHCAlt+Ctrl+F7
İçindekiler Tablosu Girdisini İşaretleAlt+Shift+O
İptalEsc
İtalikCtrl+T
İtalikCtrl+Shift+T
KalınCtrl+K
KalınCtrl+Shift+K
Karakter Kodunu DeğiştirAlt+X
Karakter SıfırlaCtrl+Boşluk
Karakter SıfırlaCtrl+Shift+Z
KaydetCtrl+S
KaydetShift+F12
KaydetAlt+Shift+F2
Kaynağı GüncelleştirCtrl+Shift+F7
KesCtrl+X
KesShift+Del
Klavye Özelleştirme KısayoluAlt+Ctrl+Num +
KopyalaCtrl+C
KopyalaCtrl+Ekle
KopyalaShift+F2
KöprüAlt+Ctrl+K
Küçük BüyükCtrl+Shift+I
Liste Numarası AlanıAlt+Ctrl+L
MakroAlt+F8
Microsoft Sistem BilgisiAlt+Ctrl+F1
NormalAlt+Ctrl+Z
Normal StilCtrl+Shift+N
Normal StilAlt+Shift+Temizle (Num 5)
Otomatik BiçimAlt+Shift+B
Otomatik Güncelleştirme StiliAlt+Ctrl+U
Otomatik Metin OluşturAlt+F3
Önceki AlanShift+F11
Önceki AlanAlt+Shift+F1
Önceki BölmeShift+F6
Önceki NesneAlt+Yukarı
Önceki Öğeye GözatCtrl+Sayfa Yukarı
Önceki PencereCtrl+Shift+F6
Önceki PencereAlt+Shift+F6
Özel YapıştırAlt+Ctrl+V
Paragraf Aç veya KapatCtrl+0
Paragraf AralığıCtrl+5
Paragraf AralığıCtrl+2
Paragraf AralığıCtrl+1
Paragraf BiçimlendirmeCtrl+Q
Paragraf HizalaCtrl+G
Paragraf HizalaCtrl+D
Paragraf HizalaCtrl+R
Paragraf HizalaCtrl+L
Paragrafı DağıtCtrl+Shift+J
Pencere Başlangıcı UzatAlt+Ctrl+Shift+Sayfa Yukarı
Pencere BaşlangıcınaAlt+Ctrl+Sayfa Yukarı
Pencere SonunaAlt+Ctrl+Sayfa Aşağı
Pencere Sonunu UzatAlt+Ctrl+Shift+Sayfa Aşağı
Saat AlanıAlt+Shift+T
Sağ KarakterSağ
SağlamaF7
Satır BaşınaHome
Satır BaşlangıcıAlt+Home
Satır BaşlangıcıAlt+Shift+Home
Satır Başlangıcını UzatShift+Home
Satır SonuAlt+End
Satır SonuAlt+Shift+End
Satır SonunaEnd
Satır Sonunu UzatShift+End
SayfaAlt+Ctrl+P
Sayfa AlanıAlt+Shift+P
Sayfa SonuCtrl+Return
Seçili Öğeye GözatAlt+Ctrl+Home
Seçimi KüçültShift+F8
Seçimi UzatF8
Sol KarakterSol
SonnotAlt+Ctrl+D
Sonraki AlanF11
Sonraki AlanAlt+F1
Sonraki BölmeF6
Sonraki Hatalı YazımAlt+F7
Sonraki NesneAlt+Aşağı
Sonraki PencereCtrl+F6
Sonraki PencereAlt+F6
Sonrakine GözatCtrl+Sayfa Aşağı
Sözcük Sayısı ListesiCtrl+Shift+G
Sözcük Sayısı Yeniden SayımCtrl+Shift+R
Sözcük SilCtrl+Del
StilCtrl+Shift+L
StilAlt+3
StilAlt+1
StilAlt+2
Stil AyırıcısıAlt+Ctrl+Return
Stil Uygulama BölmesiCtrl+Shift+S
Sütun BaşlangıcıAlt+Sayfa Yukarı
Sütun BaşlangıcıAlt+Shift+Sayfa Yukarı
Sütun SeçCtrl+Shift+F8
Sütun SonuCtrl+Shift+Return
Sütun SonuAlt+Sayfa Aşağı
Sütun SonuAlt+Shift+Sayfa Aşağı
Symbol Yazı TipiCtrl+Shift+Q
Şeridi Göster/GizleCtrl+F1
Tablo SeçAlt+Temizle (Num 5)
Tarih AlanıAlt+Shift+D
TaşıF2
TemizleDel
Tüm Başlıkları GösterAlt+Shift+A
Tüm Başlıkları GösterAlt+Shift+A
Tümü Büyük HarfCtrl+Shift+F
Tümünü GösterCtrl+Shift+8
Tümünü SeçCtrl+A
Tümünü SeçCtrl+Temizle (Num 5)
Tümünü SeçCtrl+Num 5
Uygulamayı Geri YükleAlt+F5
Üst SimgeCtrl+Shift+4
Üstbilgi1'i GösterAlt+Shift+1
Üstbilgi2'yi GösterAlt+Shift+2
Üstbilgi3'ü GösterAlt+Shift+3
Üstbilgi4'ü GösterAlt+Shift+4
Üstbilgi5'i GösterAlt+Shift+5
Üstbilgi6'yı GösterAlt+Shift+6
Üstbilgi7'yi GösterAlt+Shift+7
Üstbilgi8'i GösterAlt+Shift+8
Üstbilgi9'u GösterAlt+Shift+9
VBKoduAlt+F11
VurgulaAlt+Ctrl+H
Web Geriye GitAlt+Sol
Web İleriye GitAlt+Sağ
XML Etiketi Görünümünü Aç/KapatCtrl+Shift+X
Yapı Taşı EkleF3
Yapı Taşı EkleAlt+Ctrl+Shift+K
YapıştırCtrl+V
YapıştırShift+Ekle
YardımF1
YazdırCtrl+P
YazdırCtrl+F2
YazdırCtrl+Shift+F12
YazdırAlt+Ctrl+I
Yazı TipiCtrl+Shift+Y
Yazı Tipi BiçimlendirmeCtrl+U
Yazı Tipi Boyutu SeçCtrl+Shift+P
Yazı Tipini 1 Nk BüyütAlt+Ctrl+Shift+9
Yazı Tipini 1 Nk DaraltAlt+Ctrl+Shift+8
Yazı Tipini BüyütAlt+Ctrl+Shift+"
Yazı Tipini DaraltAlt+Ctrl+"
Yeni VarsayılanCtrl+N
Yeniden BulShift+F4
Yeniden BulAlt+Ctrl+Y
Yer İşaretiCtrl+Shift+F5
YineleAlt+Shift+Arka plan
Yinele veya TekrarlaCtrl+Y
Yinele veya TekrarlaF4
Yinele veya TekrarlaAlt+Return