OpenOffice.org Kısayolları

Ücretsiz ofis paketi Openoffice.org programlarında kullanılan kısayol tuşları (Liste artık güncel olmayabilir (ya da değişiklik yapılmış olabilir. Eski sürümlerden birinin yardım menüsünden çıkarmıştım).

Metin Belgelerinde kullanılan işlev tuşları

Kısayol tuşları İşlev
F2 Formül çubuğu
Ctrl + F2 Alan öğeleri ekle
F3 Otomatik metni tamamla
Ctrl + F3 Otomatik metni düzenle
F4 Veri kaynağı görünümünü aç
F5 Navigatör açık/kapalı
Shift + F5 Sonraki çerçeveye git
Ctrl + Shift + F5 Navigatör açık
F7 Yazım denetimi
Ctrl + F7 Eşanlamlılar
F8 Ayrıntılı seçim
Ctrl + F8 Denetim karakterleri açık/kapalı
Shift + F8 Ek seçim
F9 Alanları güncelle
Ctrl + F9 Alanları göster
Shift + F9 Tabloyu hesapla
Ctrl + Shift + F9 Giriş alanlarını güncelle
Ctrl + F10 Yazdırılmayan karakterler açık/kapalı
F11 Stil listesi açık/kapalı
Shift + F11 Biçim oluştur
Ctrl + Shift + F11 Biçimi güncelle
F12 Numaralama açık
Ctrl + F12 Tablo ekle
Shift + F12 Madde işaretleri açık/kapalı
Ctrl + Shift + F12 Numaralama açık/kapalı

Çerçeveleri, Grafikleri ve Nesneleri Taşıma ve Yeniden Boyutlandırma

 

 

Kısayol tuşları İşlev
Alt + Ok tuşları Nesneyi taşıma
Alt + Ctrl + Ok tuşları Sağ alt köşeyi hareket ettirerek boyutunu değiştirir
Alt + Ctrl + Shift + Ok tuşları Sol üst köşeyi hareket ettirerek boyutunu değiştirir

Metin Belgelerine özel kısayol tuşları

Kısayol tuşları İşlev
Ctrl + A Tümünü seç
Ctrl + J İki yana yasla
Ctrl + D Altını çift çiz
Ctrl + E Ortala
Ctrl + F Bul ve değiştir
Ctrl + Shift + P Üst simge
Ctrl + L Sola hizala
Ctrl + R Sağa hizala
Ctrl + Shift + B Alt simge
Ctrl + Y Yinele (son işlemi tekrarla)
Ctrl + 1 Tek satır
Ctrl + 2 Çift satır aralığı
Ctrl + 5 1.5 Satır aralığı
Ctrl + +(artı işareti) Seçili alanı hesaplar (örneğin 3487 + 3456). Sonuç panoya kopyalanır ve belgeye buradan yapıştırılması gerekir
Ctrl + eksi işareti (-) Özel ayırma işaretleri; sizin ayarladığınız hecelemeler
Ctrl + Shift + eksi işareti (-) Bölünemez çizgi (heceleri ayırmak için kullanılmaz)
Ctrl + çarpma işareti (yalnızca sayısal tuş takımındaki) Makro alanını çalıştır
Ctrl + Boşluk Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklar satırın sonunda aşağıya geçmezler ve metin iki yana yaslandığında genişletilmezler
Shift + Enter Paragraf değiştirmeden satır sonu
Ctrl + Enter Manüel sayfa sonu
Ctrl + Shift + Enter Birden fazla sütunlu metinlerde sütun sonu
Alt + Enter Numaralamadan yeni paragraf ekleme
Alt + Enter Seçimden hemen önceye ya da hemen sonraya yeni paragraf ekleme
Sol ok İmleci sola taşır
Shift + Sol ok İmleci seçimle sola taşır
Ctrl + Sol ok Sözcüğün başına git
Ctrl + Shift + Sol ok Sola doğru sözcük sözcük seçme
Sağ ok İmleci sağa taşır
Shift + Sağ ok İmleci seçimle sağa taşır
Ctrl + Sağ ok Sözcüğün sonuna gider
Ctrl + Shift + Sağ ok Sağa doğru sözcük sözcük seçme
Yukarı ok Bir satır yukarı gitme
Shift + Yukarı ok Satırları yukarı doğru seçme
Aşağı ok İmleci bir satır aşağı taşır
Shift + Aşağı ok Satırları aşağı doğru seçme
Home Satırın başına gitme
Shift + Home Satırın başına gitme ve onu seçme
End Satırın sonuna gitme
Shift + End Satırın sonuna gitme ve onu seçme
Ctrl + Home Belgenin başına gitme
Ctrl + Shift + Home Belgenin başına kadar olan metni seçerek başa gitme
Ctrl + End Belgenin sonuna gitme
Ctrl + Shift + End Belgenin sonuna kadar olan metni seçerek sona gitme
Ctrl + Page Up İmleci metin ve üstbilgi arasında geçirme
Ctrl + Page Down İmleci metin ve altbilgi arasında geçirme
Ekle Ekle kipi açık/kapalı
Page Up Bir ekran sayfası yukarı gitme
Shift + Page Up Ekran sayfasını seçimle yukarı taşıma
Page Down Bir ekran sayfası aşağı gitme
Shift + Page Down Ekran sayfasını seçimle aşağı taşıma
Ctrl + Del Sözcüğün sonuna kadar olan metni silme
Ctrl + Backspace Sözcüğün başına kadar olan metni silme
Ctrl + Shift + Del Cümlenin sonuna kadar olan metni silme
Ctrl + Shift + Backspace Cümlenin başına kadar olan metni silme
Ctrl + Tab (Sekme) Otomatik sözcük tamamlama ile bir sonraki öneriyi kullan
Ctrl + Shift + Tab (Sekme) Otomatik sözcük tamamlama ile bir önceki öneriyi kullan
Alt + W Yazım denetimi penceresi: Verilen giriş satırında (sözcüğünde) bilinmeyen ya da yanlış olarak işaretlenmiş bir sözcüğü kabul et
Ctrl + çift fare tıklaması ya da Ctrl + Shift + F10 Navigatörü, Stil listesini veya diğer pencereleri hızlıca gizlemek ya da göstermek için bu birleşimi kullanın

Paragrafları Taşıma ve Başlık Düzeylerini DeğiştirmeNumaralama otomatik olarak ayarlanır

Kısayol tuşları İşlev
Ctrl + Yukarı ok Etkin paragrafı ya da seçili paragrafları bir paragraf yukarı taşıma
Ctrl + Aşağı ok Etkin paragrafı ya da seçili paragrafları bir paragraf aşağı taşıma
Sekme “Başlık X” (X = 1-9) formatında olan başlık ana hat içinde bir düzey aşağı taşınır
Shift + Sekme “Başlık X” (X = 2-10) formatında olan başlık ana hat içinde bir düzey yukarı taşınır
Ctrl + Sekme Başlığın başlangıcına sekme durağı ekler

Tablolardaki kısayol tuşları

Kısayol tuşları İşlev
Ctrl + A Etkin hücre boşsa: tablonun tümünü seçer. Değilse: etkin hücrenin içeriğini seçer. Yeniden basma tablonun tümünü seçer
Ctrl + Home Etkin hücre boşsa: tablonun başına gider. Değilse: ilk basış etkin hücrenin başına, ikinci basış yürürlükteki tablonun başına üçüncü basış ise belgenin başına gider
Ctrl + End Etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Değilse: ilk basış etkin hücrenin sonuna, ikinci basış yürürlükteki tablonun sonuna üçüncü basış ise belgenin sonuna gider
Ctrl + Sekme Sekme durağı ekler (yalnızca tablolarda)
Ctrl + Shift + Yukarı Ok Tablonun başı
Ctrl + Shift + Aşağı Ok Tablonun sonu
Alt + Ok tuşları Sağ/alt hücre kenarındaki sütunun/satırın boyutunu artırır/azaltır
Alt + Shift + Ok tuşları Sol/üst hücre kenarındaki sütunun/satırın boyutunu artırır/azaltır
Alt + Ctrl + Ok tuşları Alt gibi ama yalnızca etkin hücre değiştirilir
Ctrl + Alt + Shift + Ok tuşları Alt gibi ama yalnızca etkin hücre değiştirilir
Alt + Ekle Ekle kipinde 3 saniye sonra Ok tuşları satır/sütun ekler Ctrl + Ok tuşları hücre ekler
Alt + Del Sil kipinde 3 saniye sonra ok tuşları satır/sütun siler Ctrl + Ok tuşları hücreyi komşu hücreyle birleştirir
Ctrl + Shift + T Seçilen tüm tablolardan hücre korumayı kaldırır. İmleç belgede herhangi bir yerdeyse (tablo seçilmemişse) hücre koruma tabloların tümünden kaldırılır
Shift + Ctrl + Del Hiçbir şey seçilmediyse bir sonraki hücrenin içeriği silinir. Hücreler seçilmişse seçimin tümü silinecektir. Tüm satırlar tamamen ya da kısmen seçilmişse tablonun tümü silinecektir