Sözlük Derlemesi
A

, Añ , Aña , Añar , Añarmak , Añdımak , Añduz , Añıl , Añılamak , Añıt , Añıtmak , Añız , Añlamak , Añut , Aba , Aba Başı , Abaçı , Abakı , Abalı , Abarñ , Abıdmak , Abımak , Abıtgan , Abıtmak , Aç , Açı , Açıg , Açıglıg , Açıglık , Açıgsamak , Açıgsımak , Açık , Açıklıg Tutmak , Açıkmak , Açılmak , Açımak , Açınmak , Açışmak , Açıtgan , Açıtmak , Açlık , Açlınmak , Açlışmak , Açmak , Açsamak , Açturmak , Açuk , Açuklug , Açukluk'G' , Açurgan , Açurmak , Ad , Ad Bolmak , Adak , Adaklamak , Adaklanmak , Adaklıg , Adaklık , Adaş , Adaşlık , Adgır , Adgırak , Adgırlanmak , Adguk , Adıg , Adıg Merdegi , Adıglıg , Adıklamak , Adılmak , Adın , Adırmak , Adışmak , Adma , Adnagu , Adnamak , Adrı , Adrı Butlug , Adrık , Adrılmak , Adrım , Adrış , Adrışmak , Adruk , Aduk , Aduklamak , Adut , Adutlamak , Afılgu , Aftabı , Ag , Agan Er , Agartgu , Agduk , Agı , Agıcı , Agıl , Agım , Agır , Agırlalmak , Agırlamak , Agırlanmak , Agırlıg , Agırlık , Agış , Agışmak , Agıtgan , Agıtmak , Agız , Agızlamak , Aglak , Aglamak , Aglatmak , Agmak , Agnamak , Agnatmak , Agrıg , Agrıkanmak , Agrımak , Agrınmak , Agrışmak , Agrıtmak , Agrug Süñügi , Agruk , Agruklanmak , Agrumak , Agsamak , Agtarılmak , Agtarmak , Agtılmak , Agu , Aguj , Agujlug , Agukmak , Agulamak , Aguz , Ağurşak , Axlamak , Axsak Buxsak , Axsak , Axsamak , Axsatmak , Axsuñ , Axsum , Axşam , Axtarmak , Ajmuk , Ajun , Ak , Ak Sakal , Aka Turmak , Akılık , Akılmak , Akım , Akın , Akınçı , Akındı , Akışmak , Akıtgan , Akıtmak , Aklışmak , Akmak , Akru , Akru Akru , Akrun , Akturmak , Akur , Al , Ala , Alañ , Alañır , Alaçu , Alaçulanmak , Alarmak , Alartmak , Alavan , Alçak , Aldamak , Algu , Alıg , Alıgsamak , Alıkmak , Alım , Alımçı , Alımga , Alımlıg , Alımsınmak , Alınmak , Alış , Alış Beriş , Alışgan , Alışmak , Alkalmak , Alkamak , Alkaşmak , Alkınmak , Alkış , Alkışmak , Alkmak , Alma , Almak 

B

Bég , Bélemek , Bérgil , Bérigli , Bérigsemek , Bérilmek , Bérim , Bérimçi , Bérimlig , Bérişmek , Bérmek , Bért , Béşik 'Beşik' , Béşikliğ Uragut , Béz , Bañ , Baçak , Baçıg Kılmak , Baçıg , Badar Kılmak , Badar , Badgamak , Badıç , Badıçlık Yıgaç , Badrarn , Bag , Bagdamak , Bagdatmak , Bagır , Bagırçak , Bagırdak , Bagırlak , Bagırlamak , Bagırlanmak , Bagırlıg , Bagırsak , Bagırsamak , Bagırsuk , Bagış , Bagışlalmak , Bagışlamak , Bagışlanmak , Baglatmak , Bagna , Bagram Kum , Bagrıkmak , Baka , Bakaçuk , Bakan , Bakanak , Bakanlıg , Bakanuk , Bakaturmak , Bakayak , Bakayuk , Bakıg , Bakılmak , Bakınmak , Bakır Sokum , Bakır , Bakırlıg , Bakırmak , Bakış , Bakışgan , Bakışmak , Bakıtmak , Bakku , Baklan Kuzı , Bakmak , Baku , Bakurmak , Bal , Bala , Balalamak , Balçık , Baldır Kuzu , Baldır Tarıg , Baldır , Baldız , Baldu , Balıg , Balık , Balıkçın , Balıklanmak , Balıklıg , Balıkmak , Balıksamak , Balk , Balk Balık , Balmak , Balu Balu , Bamak , Bandal , Banmak , Banzı , Bar , Bar Mu , Bar Yigde , Baragan , Barak , Baraklıg , Barası , Barça , Barçın , Bardaçı , Bardukı , Bargalı Kaldı , Bargan , Bargu , Barguçı , Barguluk , Barıg , Barıglı , Barıgsamak , Barılmak , Barımsınmak , Barınmak , Barışlıg , Barışmak , Bark , Barkın Kişi , Barlıg , Barmak , Bars , Bars Bolmak , Bars Yılı , Barsamak , Bart , Bart Burt Tutmak , Barturmak , Baruçı , Basa , Basan , Basar , Basarlıg , Basıg , Basıkmak , Basınmak , Basışmak , Basmak , Basruk , Bassıkmak , Basturmak , Basu , Basurmak , Basut , Baş , Başak , Başaklamak , Başaklanmak , Başaklıg , Başamak , Başgak , Başgan , Başgıl , Başıl , Başlag , Başlamak , Başlanmak , Başlatmak , Başlıg , Başmaklanmak , Başmak , Başnak Er , Baştar , Batga , Batıg , Batlamak , Batmak , Batman , Batmul , Batrak , Batruşmak , Batruş , Baturmak , Bay , Baya , Baybayuk , Bayık , Bayın , Baynak , Bayrak , Bayumak , Bayutmak , Baz , Bazgan , Be , Beçel , Beçkemlenmek , Beçkem , Beçküm , Beder Burhan , Bedhez Burhan , Bedizlig Ew , Bedmek , Bedrem , Bedük , Bedüklemek , Bedümek , Bedütmek 

C

Cılday , Cigi , Cincü , Cugdu , Cüvüt 

Ç

Çétmek , Ça , Çañılamak , Çabak Er , Çaçır , Çadan , Çaflı , Çag Çug , Çagı , Çagıg , Çagılamak , Çagır , Çagırlamak , Çagırlanmak , Çagırlıg , Çaglanmak , Çagmur Çamı , Çagmur , Çagrı , Çagruk , Çaxa , Çaxşak , Çaxşamak , Çaxşu , Çak , Çak Çuk Etmek , Çak Çuk , Çak Etmek , Çakılmak , Çakınmak , Çakır , Çakışmak , Çaklanmak , Çakmak , Çakrak , Çakratmak , Çakrışmak , Çakturmak , Çal , Çalañ , Çaldır Çaldır Etmek , Çaldır Çaldır , Çaldramak , Çalgay , Çalıg , Çalınmak , Çalış , Çalışmak , Çalk Çulk Kılmak , Çalk Çulk , Çalkan , Çalma , Çalmak , Çalpañ , Çalpak , Çalpaşmak , Çalpuşlanmak , Çalturmak , Çamguk , Çamgur , Çamrak , Çanak , Çanaklamak , Çançu , Çandışmak , Çanka , Çanturmak , Çap Çap Yémek , Çap Çap , Çapgut , Çapılmak , Çapınmak , Çapıtgan , Çapsamak , Çapturmak , Çar Çar , Çarçur Yemek , Çarlamak , Çarlaşmak , Çarlatmak , Çars Çars Urmak , Çars Çars , Çart , Çart Çurt , Çaruk , Çaruklamak , Çaruklanmak , Çaruklug , Çarukluk , Çarun , Çaşır , Çat , Çat Çat , Çatır , Çatllamak , Çatmak , Çatpa , Çatuk , Çaw , Çawa , Çawar Çuwar , Çawar , Çawarlıg Yer , Çawıg , Çawju , Çawlanmak , Çawlı , Çawuş , Çe , Çeñli Merigli , Çeñşü , Çeçek , Çeçeklenmek , Çeçeklik , Çeçge , Çefşeñ , Çek , Çek Çük , Çekek , Çekik , Çekilmek , Çekinmek , Çekişmek , Çekleşmek , Çeklnmek , Çekmek , Çekrek Kapa , Çektürmek , Çekük , Çekün , Çekürge , Çeliñ , Çelpeklenmek , Çelpek , Çepiş , Çepişlenmek , Çer , Çerig , Çerik , Çerkeşmek , Çerlenmek , Çerletmek , Çerlik , Çermelmek , Çermeşmek , Çermetmek , Çertilmek , Çeş , Çeşkel , Çetgen , Çetük , Çewrülmek , Çewrüşmek , Çewşeñ , Çewtirmek , Çewürgen , Çıñ , Çıñ Etmek , Çıñarmak , Çıñıl Çıñıl Etmek , Çıñıl Çıñıl , Çıñratmak , Çıbık , Çıbıklamak , Çıbırtmak , Çıçalak , Çıçamuk , Çıf , Çıfılamak , Çıg , Çıgan , Çıgay , Çıgıl Tıgıl Kılmak , Çıgıl Tıgıl , Çıgılwar Okı , Çıgır , Çıgırlamak , Çıgırlanmak , Çıglamak , Çıglanmak , Çıgmak , Çıgrı , Çıgrıtmak , Çıgrumak , Çıxansı , Çıxşansı , Çıjmak , Çık , Çıkan , Çıkarmak , Çıkı , Çıkılmak , Çıkışmak , Çıkmak , Çıkramak , Çıkraşmak , Çıkratmak , Çıkrışmak , Çıkturmak , Çılanmak 

D

Dañ , Dañ Duñ Etmek , Dag , Dag Ol , Dakı , Dangal , Daş '-Deş' , Dava , Dede , Deve , Devey , Didek , Didim , Dik , Dik Turmak , Dük , Dük Urmak , Dülek , Dünüşge 

E

Eñek , Eñgmegü , Eñitmek , Eñlik , Eñmek , Eñreşmek , Eñtürmek , Ebek , Eç Eç , Eçe , Eçi , Eçkü , Ed , Eder , Edergen , Ederlemek , Ederlik , Edermek , Edgermek , Edgü , Edgülüg'·K' , Edin , Edirmek , Ediz , Edizlenmek , Edizlik , Edlelmek , Edlemek , Edlenmek , Edleşmek , Edletmek , Edlig , Ednetmek , Ef , Eget , Egetlemek , Egetlig , Egetlik Kara Baş , Egilgen , Egilmek , Egin , Egir , Egirgen , Egirmek , Egirsemek , Egirtmek , Egiş , Egişmek , Egit , Egleşmek , Egme , Egmek , Egri , Egrik , Egrilmek , Egrim , Egrimlenmek , Egrinmek , Egrişmek , Egsemek , Egtürmek , Egürgen , Eğmek '·Admak' , Ekdi , Ekdü , Eke , Ekeç , Ekek , Ekek İşlerlik , Ekeklemek , Ekelemek , Ekeme , Ekilmek , Ekim , Ekin , Ekindi Tarıg , Ekindi , Ekinmek , Ekişmek , Ekitmek , Eklemek , Ekmek , Eksük , Eksümek , Ekşig , Ektürmek , El , El Başı , El Bolmak , El Kuş , Eldiri , Eldrük , Elgelmek , Elgemek , Elgenmek , Elgeşmek , Elgetmek , Elig , Eliglig , Eliglik , Eliklemek , Elkin , Elri , Elşemek , Elşetmek , Elük , Elwirmek , Em , Em Sem , Emçi , Emdi , Emek , Emet , Emgek , Emgeklenmek , Emgeşmek , Emgetmek , Emiglig İşler , Emik 'Emig' , Emikdeş , Emiklemek , Emir , Emirçge , Emitmek , Emlelmek , Emlemek , Emlenmek , Emleşmek , Emletmek , Emmek , Emrimek , Emrişmek , Emritmek , Emrülmek , Emsemek , Emşen 'Amşan' , Emürmek , Emüzmek , En , Endek , Endik , Enemek , Enetmek , Enüç , Enüçlemek , Enüçlenmek , Enük , Enüklemek , Enüklenmek , Enüklüg , Ep , Epmek , Er , Erñek , Erñeyü , Erdem , Erdini , Ereğmek , Eren , Erentüz , Eretmek , Ergürmek , Eriñen , Erik , Eriklik , Erilmek , Erimek , Erin , Erinç , Erinçil , Erinçü , Erinj , Erinmek , Eritmek , Erk , Erkeç , Erkek , Erken , Erki , Erklemek , Erküz Suw , Erle , Erlenmek , Erleşmek , Erlik , Ermegil , Ermegürmek , Ermek , Ernek , Ernklenmek , Erre , Ersek , Erseklenmek , Ersig , Ersinmek , Erte , Ertelemek , Ertik , Ertişmek , Ertmek 

F

Furhan Ewi , Furxan 

G

Ge , Gerü , Geşür , Gezer , Gine , Gizri , Gu 

H

Hana , Hata , Heç Heç , Hoç Hoç , Hukubarı 

X

Xafsı , Xakan , Xamir , Xan , Xanda , Xasnı , Xayu , Xıyar Maraz , Xız , Xulıñ , Xumaru, Xumarulanmak , Xun , Xun Xara Işlamak , Xüçünek 

I

Iñan , Iñramak , Iñranmak , Iñraşmak , Iñratmak , Içgın , Idılmak , Idınçu Saç , Idınçu Yılkı , Idışmak , Idmak , Idsamak , Idu , Iduk , Iglamak , Iglaşmak , Ijmaklanmak , Ik , Ik Tutmak , Ikılaç , Ildurmak , Ilıg , Ilımga , Ilınmak , Ilışmak , Ilmak , Ilsamak , Imga , Inal , Inanç , Inanmak , Inışmak , Ir , Ir Bulmak , Ira , Irgag , Irgalmak , Irgamak , Irganmak , Irgaşmak , Irgatmak , Irk , Irklamak , Irra , Irtalamak , Isınmak , Isırgan , Isırmak , Isırtmak , Isışmak , Isız , Isızlık , Isrık , Isrılmak , Isrım Kişi , Isrınmak , Isrışmak , Isrumak , Issız Kişi , Issızlık , Iş , Iş Küdük , Işçı , Işgunmak , Işlamak , Işlar , Işlıg , It , Itlamak , Itlıg Yılı , Itlıg , Iwık , Iwrık , Iyınmak 

İ

İñek , İñek Küçi , İñen , İñes Kişi , İñir , İñliç , İç , İç Et , İç Söz , İçegü , İçgermek , İçi , İçikmek , İçilmek , İçin , İçişmek , İçkur , İçkü , İçlenmek , İçlik , İçmek , İçmeklenmek , İçre , İçrüşmek , İçsemek , İçtonlamak , İçtürmek , İçük , İçüklemek , İçürgen , İçürmek , İdi , İdiş , İdrik , İg , İgçil , İgemek , İgenmek , İgeşmek , İgiş , İglelmek , İglemek , İglenmek , İgleşmek , İgletmek , İglig , İk , İkdi , İkdilmek , İkdük , İkeme , İki , İkidmek , İkinç , İkindi , İkirçkün , İkit , İkitmek , İkki , İkkiz , İklemek , İkleşmek , İkletmek , İktü , İktülemek , İlel , İlenç , İlersük , İlertmek , İletmek , İli Kapug , İlik , İlinmek , İlişmek , İlk , İlmek , İlrük , İltürmek , İm , İmdi , İmir , İmlelmek , İmlemek , İmleşmek , İmletmek , İmren , İmtili , İn , İnç , İnçikmek , İnegil , İni , İnilmek , İnmek , İnsemek , İprük , İr'İ'N , İr , İr Bolmak , İrdemek , İrik , İrik Otuñ , İrilmek , İrk , İrkeklenmek , İrkeşmek , İrkilmek , İrkin , İrkinmek , İrkişmek , İrkmek , İrle , İrpelmek , İrpemek , İrpetmek , İrtelmek , İrtemek , İrteş Kopmak , İrteş , İrteşmek , İrtetmek , İrük , İrwi , İsig , İsig Yer , İsiglemek , İsiglenmek , İsiglik , İsimek , İsinmek , İsirgenmek , İsişmek , İsitmek , İsiz , İsizlenmek , İsizlik , İskemek , İskenmek , İsre , İstek Kopmak , İstek , İstelmek , İstetmek , İş , İş Bolmak , İşenmek , İşiler , İşilmek , İşitmek , İşküm , İşlelmek , İşlemek , İşlenmek , İşler , İşleşmek , İşletmek , İştonlanmak , İtìş , İtegü , İtilmek , İtinçü , İtindi , İtinmek , İtişmek , İtlinmek , İtlişmek , İtmck , İtsemek , İytürmek , İz , İzderig , İzi , İzlik 

J

Jagılamak 

K

Kéñütmek , Kéç , Kéçe , Kéçilmek , Kéçitmek , Kéçmek , Kéçürmek , Kìm , Kétermek , Ka , Kañ , Kañ Etmek , Kañdaş , Kañlı , Kañrak , Kañsık , Kabak'G' , Kabaklık , Kabargan , Kabarmak , Kabartgan , Kabartmak , Kabırçak , Kaç , Kaç Kaç , Kaça , Kaçaç , Kaçalamak , Kaçan , Kaçar , Kaçgın , Kaçı1Mak , Kaçıgay , Kaçınmak , Kaçış , Kaçışmak , Kaçıtmak , Kaçmak , Kaçturmak , Kaçurgan , Kaçurmak , Kaçurtmak , Kaçut , Kad , Kadag , Kadaş , Kadaşlık , Kadgu , Kadgulanmak , Kadgurmak , Kadıñ , Kadık , Kadın Kadnagun , Kadın , Kadırgak , Kadırgan , Kadırlanmak , Kadırmak , Kadırtmak , Kadış , Kadışlamak , Kadışmak , Kadıtgan , Kadıtmak , Kadız , Kadızlanmak , Kadllg , Kadmak , Kadnagun , Kadrak , Kadranmak , Kadrılmak , Kadrınmak , Kadrışmak , Kadruklanmak , Kadumak , Kafçıtmak , Kafgar , Kaftan , Kag Kug Etmek , Kag Kug , Kagıl , Kagrulmak , Kagruşmak , Kagun , Kagunlanmak , Kagunlug , Kagunluk , Kagunsamak , Kagurmak , Kagut , Kah Kah , Kak , Kak Kuk , Kaka Turmak , Kakaç , Kakıg , Kakılgan Sokulgan , Kakılgan , Kakılmak Sokulmak , Kakılmak , Kakımak , Kakışmak , Kakıtgan , Kakıtmak , Kakkuk , Kaklanmak , Kaklatmak , Kakmak , Kakraşmak , Kakratgu , Kakratmak , Kaksımak , Kakturmak , Kakuk , Kakumak , Kakurgan , Kal , Kal Aç , Kalñu , Kalñuk , Kalñulamak , Kalamak , Kalatmak , Kalbuzlamak , Kalbuz , Kaldramak , Kaldruga , Kalı , Kalıñ , Kalıñuk , Kalıñulamak , Kalık , Kalımak , Kalıma , Kalın , Kalışmak , Kalıtgan , Kalıtmak , Kalkañ , Kalkan , Kalmak , Kalnadmak , Kalnatmak , Kaltuk , Kalturmak , Kalwa , Kam , Kamak , Kamamak , Kamaşmak , Kamatgan , Kamatmak , Kamçı , Kamçıgu , Kamdu , Kamgak , Kamgı , Kamgırmak , Kamıç , Kamıçak , Kamıçlamak , Kamışlanmak , Kamışlıg , Kamiş , Kammak , Kamturmak , Kamug , Kamulmak , Kan , Kanak , Kanamak , Kanat , Kanatgan , Kanatlanmak , Kançık , Kançuk , Kanda , Kandır , Kandurmak , Kangu , Kanı , Kanıg , Kanık , Kanımak , Kanıtgan , Kanıtmak , Kanmak , Kanturmak , Kanu , Kap , Kapa , Kapak , Kapaklamak , Kapaklıg , Kapçak , Kapga , Kapgaklanmak , Kapgak , Kapguçı 

L

La , Laçın , Lagun , Latu , Law , Lıkın '-Likin' , Limgen , Liş , Litü , Liyu , Loxtay , Lüçnüt 

M

Ma , Maña , Mañıg , Mañramak , Mañraşmak , Mañratmak , Mah , Malguna , Mama , Mamu , Man Yaşlıg Koy , Mançu , Mançuklanmak , Mançuk , Mandarlanmak , Mandar , Mandu , Mandürmak , Mangırmak , Manılmak , Manmak , Mat , Mayak , Mayguk , Mayıl , Mayılmak , Mayışmak , Me , Meñ'İ'Z , Meñ , Meñdemek , Meñdeşmek , Meñgü Ajun , Meñgü , Meñilemek , Meñizlenmek , Meñlenmek , Meñletmek , Meñlig , Meñzemek , Meñzetmek , Meh , Mejek , Mekkeh , Meldek , Men , Mendiri , Merdek'G' , Meşiç Üzüm , Mı'Mi' , Mıñuy , Mırigar , Miñ , Miñdeşmek , Miñdetmek , Miñeşmek , Miñi , Min , Mindetü , Miz , Monçuklanmak , Monçuk , Mörigmek , Mu 'Mü' , Muñ , Muñ Tag , Muñadmak , Muñar , Muñkarmak , Muñlug , Muñukmak , Muguzgak , Mun , Mun Kişi , Munda , Mundın , Munduz Akın , Munduz Yorıga At , Munduz , Mungan , Munı 'Munu' , Munmak , Murç , Muş , Muyan , Muyançılık , Muyanlık , Muyavmak , Müñeşmek , Müñilemek , Müñretmek , Müñüz Müngüz , Müñüz , Müñüzgek , Müñüzlenmek , Mük , Mük Turmak , Mükim , Mükin , Mün , Mündürmek , Münelmek , Münemek , Müngremek , Müngreşmek , Müngüz Baka , Münlemek , Münmek , Münülmek 

N

Namıja , Naru , Ne , Neñ , Ne Elük , Ne Kerek , Nece 'Neçe' , Neçük , Negü , Nek Yılan , Nek Yılı , Nelek , Nelik , Nelük , Neme , Nerek , Netek , Nıjdag , Nom , Nü 

O

Oñ , Oñay , Oñiklanmak , Oñmak , Oñukmak , Oñulmak , Oba , Obrak , Obramak , Obratmak , Obu , Obuz , Obuzlug , Oçak , Oçaklanmak , Oçaklıg , Oçaklık Titik , Odguç , Odluk , Odunmak , Ogla , Oglagu Katun , Oglagu , Oglak Ay , Oglak , Oglan , Oglansıg , Oglıtmak , Ogradaçı , Ogragan , Ograglık , Ograglı , Ogragsık , Ograguçı , Ograklanmak , Ogralmak , Ogramak , Ogramsınmak , Ograşmak , Ogratmak , Ogrı , Ogrılık , Ogrug , Ogrulayu , Ogrulmak , Ogruşmak , Oguk , Ogul , Ogulçuk , Ogulmuk , Ogur , Ogur Bolmak , Ogurlamak , Ogurlanmak , Ogurlug Bolmak , Ogurlug Iş , Ogurluk , Ogurmak , Oguş , Oguşlanmak , Oguşlug , Oguzlamak , Oguzlanmak , Oğgarmak , Oxsınmak , Oxsunmak , Oxşag , Oxşagu , Oxşamak , Oxşançıg , Ok , Ok Yılan , Oka , Oka Almak , Okçı , Okılmak , Okımak , Okınmak , Okışmak , Okıtgan , Okıtmak , Okıtsamak , Oklug Kirpi , Okluk , Okraşmak , Okta Yazturmak , Oktam , Oktamak , Oktaşmak , Oktatmak , Okuşmak , Ol , Oldañ , Oldrum , Olduk , Oldurmak , Olgun , Olgutmak , Olhutmak , Olma , Olturmak , Oluk , On , Onu , Onunç , Op , Op Op , Opmak , Oprak , Opramak , Opraşmak , Opratmak , Oprı , Opruşmak , Opuzlug , Or At , Ordu , Ordu Başı , Ordulanmak , Ordutal , Orgak , Orılaşmak , Orlaşmak , Ormak , Ornamak , Ornatmak , Orpatmak , Ortak , Ortaklık , Ortu , Ortulamak , Oru , Orulmak , Orum , Orun , Orunç , Orunçak , Osruk , Osruşmak , Osug , Osurgan , Osurmak , Ot , Ot Karak , Otaçı , Otag , Otamak , Otgarmak , Otgun , Otlamak , Otlanmak , Otlug , Otra , Otran , Otru , Otrug , Otrulanmak , Otrunmak , Otruşmak , Otuñ , Otulmak , Owrug , Owunmak , Oy , Oy Obuz , Oyma , Oymak , Oynagu Yér , Oynamak , Oynaş , Oynatmak , Oyturmak , Oyuk , Oyulmak , Oyuşmak , Ozgan At , Ozıtgan , Ozıtmak , Ozmak , Ozuk At 

Ö

Öñ , Öñdün , Öñdünki , Öñeyük , Öñi , Öñi Öñlenmek , Öñik , Öñiklenmek , Öñin , Öñlüg , Öñmek , Öñük , Öç , Öçeş , Öçeşmek , Öçlüg , Öçrüşmek , Öçürmek , Öçüt , Öd , Ödik , Ödlek , Ödrülmek , Ödrüm , Ödründi , Ödrüş , Ödrüşmek , Ödürgen , Ödürmek , Öfke , Ögdi , Öge , Öge Tégit , Ögelemek , Ögey , Ögmek , Ögrenmek , Ögretmek , Ögreyük , Ögsemek , Ögtürmek , Ögülmek , Ögünç , Ögüngüçi , Ögünmek , Ögür , Ögürlenmek , Ögürlüg Er , Ögüşmek , Ögüt , Ögütlemek , Ök , Ökil , Öklemek , Öklenmek , Öklimek , Öklitmek , Öklünmek , Öklüşmek , Öklütmek , Ökme , Ökmek , Ökmeklenmek , Öksemek , Öksüz , Öktürmek , Ökülgen , Ökülmek , Öküm , Ökün , Ökünç , Ökünmek , Öküş , Öküş Yılkı , Öküşlenmek , Öküz , Öküzlenmek , Öl , Öldeci , Öldürmek , Ölimek , Ölişmek , Ölitmek , Ölmek , Ölsemek , Ölşemek , Ölşetmek , Ölüg , Ölügsemek , Ölüm , Ölüt , Ölüt Er , Ölütçi , Ölütlemek , Ömek , Ömgen , Ömzük , Öndürmek , Önmek , Öp Öp , Öpke , Öpkelemek , Öpkliemek , Öpmek , Öprülmek , Öprüşmek , Öpsemek , Öptürmek , Öpülmek , Öpüm , Öpünmek , Öpürgen , Öpürmek , Öpürtmek , Öpüş , Öpüşmek , Ör , Örçük , Ördek , Ören , Örgen , Örgüç , Örgüçlenmek , Örimek , Örk , Örküç , Örküçlenmek , Örlenmek , Örme Saç , Örmek , Örpeşmek , Ört , Örtelmek , Örtemek , Örtenmek , Örteşmek , Örtetmek , Örtiñ , Örtkün , Örtmen , Örtrnek , Örtük , Örtülmek , Örtünmek , Örtüşmek , Örüñ , Örük , Örülemek , Örümçek , Örüşmek , Östikmek , Öşergen , Öşermek , Öt , Ötelmek , Ötemek , Ötgen , Ötgünmek , Ötgürmek , Ötgürüşmek , Ötki , Ötkünç , Ötkünmek , Ötleşmek , Ötlüg , Ötlük , Ötmek , Ötnü , Ötrüm , Ötrüşmek , Ötsemek , Öttürmek , Ötuş Ötuş , Ötüg , Ötüglük Kişi , Ötük , Ötükçi , Ötükünç , Ötünç , Ötünmek , Ötürmek , Ötüş , Övüt , Öw , Öwmek , Öyez , Öyle , Öz , Öz Kişi , Özek , Özeklemek , Özelmek , Özi , Özlemek , Özlüg , Özlük , Öztikmek , Özük 

P

Pamuk , Pars , Partu , Pat , Pat Tüşmek , Patlamak , Pekmes , Perçem , Pışıg Kerpiç , Pışıg , Pışıglamak , Pışık , Pışmak , Pışrılmak , Pışurmak , Pilrlenmek , Pis , Pistik , Porsmuk , Porsuk , Pow , Pötürmek , Pus , Pus Bolmak , Pusmak , Pusug , Pusuglug , Pusukmak , Pusuşmak , Puşak , Puşmak , Puşug , Pürçeklenmek , Pürçek , Pürkürmek , Püsmek , Püstüli , Püsüg , Püşkel 

R

Rak , Rapçat

S

Sézik , Sézikmek , Sa , Sañ , Saña , Sañan , Sañlamak , Sañlatmak , Saban , Sabanlamak , Saç , Saçgak Kişi , Saçgırmak , Saçgurmak , Saçılmak , Saçındı , Saçınmak , Saçıtmak , Saçlanmak , Saçmak , Saçramak , Saçratgu , Saçratmak , Saçrıtgu , Saçrıtmak , Saçtaşmak , Saçturmak , Saçu , Saçuk Neñ , Saçulamak , Safdıçlanmak , Sag , Sag Yag , Sagdıç , Sagılmak , Sagım , Sagın , Sagınlıg , Sagınmak , Sagır , Sagışmak , Sagız Toprak , Sagız , Sagızlıg , Saglıg , Saglıklanmak , Saglık , Sagmak , Sagnagu , Sagrak , Sagrı , Sagrılamak , Sagturmak , Sagu , Sagulamak , Sagurmak , Sak Sak , Saka , Sakak , Sakal , Sakalduruklanmak , Sakalduruk , Sakıg , Sakımak , Sakınç , Sakınmak , Sakır , Sakırgan , Sakırku , Sakış , Sakız , Sakızlıg , Saklanmak , Saklaşmak , Saklık , Sakmak , Sal , Salñu , Salçı , Salga At , Salı , Salıñulamak , Salımlaşmak , Salındı , Salınmak , Salışmak , Salmak , Salturmak , Saman , Samanlıg , Samda , Samduy , Samlamak , Samsıtmak , Samursak , Samurtug Iş , San , Sanaç , Sanamak , Sançıkmak , Sançılmak , Sançışmak , Sançmak , Sandırışmak , Sandırış , Sandrımak , Sandrış , Sandruş , Sanduvaç , Sangarmak , Sanmak , Sanrımak , Sanrışmak , Sanruşmak , Sap , Sapanlamak , Sapıg , Sapılmak , Sapımak , Sapınmak , Sapıtgan , Sapıtmak , Saplamak , Saplatmak , Saplık , Sapmak , Sapturmak , Saraguçlanmak , Saraguç , Saran , Saranlamak , Saranlık , Sargan Kamış , Sargan Yér , Sargan , Sargarmak , Sarıñulamak , Sarıçga Er , Sarıçga , Sarıg Erük , Sarıg Kezik , Sarıg Suw , Sarıg Turma , Sarıg , Sarıglamak , Sarıglıg , Sarıglık , Sarılmak , Sarım , Sarınmak , Sarışmak , Sarıtmak , Sarkaçlanmak , Sarkaç , Sarkım , Sarkındı Suw , Sarkışmak , Sarkıtmak , Sarkmak , Sarkurmak , Sarlamak , Sarlanmak , Sarlaşmak , Sarlatmak , Sarmaçuk , Sarmak , Sarmalmak , Sarmaş Bolmak , Sarmaşmak , Sarmaş , Sarmatmak , Sarmusak , Sarnıç , Sarsal , Sarsıg , Sarsıtmak , Sart , Sart Surt Kılmak , Sart Surt , Sartlamak , Sarumak , Sarutmak , Sasıg Barıg , Sasıg , Sasık , Sasımak , Saş , Saşturmak , Saşurmak , Sata , Satgalmak , Satgamak , Satgan , Satgaşmak , Satguçı , Satguluk , Satıg , Satıglamak , Satıglaşmak , Satıglık 

Ş

Şa , Şagılamak , Şalaşu , Şamuşa , Şap Şap , Şar Şar , Şat , Şaw , Şebeng , Şebiñ , Şebük , Şekirtük , Şel Şül , Şenbuy , Şep , Şep Kelmek , Şeşmek , Şeştilrmek , Şın , Şış , Şi , Şiltük , Şöpik , Şu , Şuglu , Şutı , Şuwşaşmak , Şuwşatmak , Şü , Şüñle , Şük , Şük Turmak , Şünük , Şüt 

T

Tégin , Tégit , Témek , Témin , Térgelir , Térgeşmek , Térgi , Térgü , Térig , Térilgen , Térilmek , Térimsinmek , Térinmek , Térmek , Térnek , Tàş , Títinü Bakmak , Tétürmek , Téwi , Tíz , Tèzik 'Kişi' , Tañ , Tañ Atmak , Tañ Tuñ Etmek , Tañılmak , Tañınmak , Tañızmak , Tañlamak , Tañlaşmak , Tañlatmak , Tañmak , Tañsuk , Tañuk , Taba , Tabalamak , Taban , Tabanlamak , Tabanlıg , Tabaru , Tablag , Tabuzgu'Neñ' , Tabuzguk , Tabuzmak , Tada , Tadgun , Tadu , Tadun , Tafarçı , Tafrak , Tag , Tagar , Tagay , Tagıkmak , Tagılmak , Taglamak , Tagna Yawa , Taguzmak Er , Tah Tah , Tahçek , Taxtu , Takagu Yılı , Takagu , Takı , Takılmak , Takmak , Takturmak , Takuk , Takuklug , Takuzmak Er , Tal , Tal Bodlug , Talagu , Talak , Talas , Talbınmak , Talgag , Talgan İg , Talgırmak , Talguç , Talguk , Talgurmak , Talıg , Talka , Talkalanmak , Talkıg , Talkılmak , Talkımak , Talkışmak , Talkıtmak , Talkmak 'Talkamak' , Talku , Talpınmak , Talpırmak , Talpışmak , Talu , Talwır , Tama Tama , Tamak , Tamçırmak , Tamçurmak , Tamdu , Tamduk , Tamdurmak , Tamga , Tamgaklamak , Tamgak , Tamgalamak , Tamgalıg , Tamgalık , Tamındı Sıw , Tamınmak , Tamır , Tamırlıg , Tamışmak , Tamıtmak , Tammak , Tamturmak , Tamu , Tamulamak , Tamur , Tamurgan , Tamurmak , Tamuzmak , Tan , Tançamak , Tançgamak , Tançımak , Tançışmak , Tançu , Tançulamak , Tandaçı , Tanışmak , Tanmak , Tanturmak , Tanuk , Tanukluk , Tanulmak , Tanumak , Tanutmak , Tap , Tap Bolmak , Tap Tap , Tapçañ , Tapçan , Tapçurmak , Tapı , Tapındaçı , Tapıngan , Tapınguluk , Tapınguçı , Tapınıglı , Tapınmak , Tapış , Taplag , Taplamak , Taplaşmak , Taplatmak , Tapluk , Tapmak , Tapraşmak , Taprımak , Tapşurmak , Tapug , Tapugçı , Tapuglug , Tapugsak , Tapulmak , Tapuzmak , Tapzuguk , Tapzug , Tar , Taralmak , Taramak , Taranmak , Taraslamak , Targak , Targıl , Tarhan , Tarıg Biti , Tarıg , Tarıgçı , Tarıglag , Tarıglanmak , Tarıglıg Yér , Tarıglıg , Tarıglık , Tarıkmak , Tarılmak , Tarım , Tarımak , Tarımlamak , Tarımsınmak , Tarınmak , Tarırku , Tarıtgan , Tarıtgu , Tarıtıglık , Tarıtıglı , Tarıtıgsak , Tarıtmak 

U

, Uñamuk 'Er' , Uñra Yatmak , Ubanmak , Uç , Uça , Uçan , Uçguk , Uçlanmak , Uçmak , Uçruşmak , Uçukmak , Uçun , Uçurgan , Uçurmak , Uçursamak , Uçuz , Uçuzlamak , Uçuzlanmak , Uçuzluk , Ud , Ud Yılı , Udgarmak , Udgırmı , Udgurgan , Udgurguçı , Udgurmak , Udık Er , Udıklamak , Udım , Udımak , Udınmak , Udışmak , Udıtgan , Udıtmak , Udıtma , Udlaşmak , Udlatmak , Udluk , Udmak , Udmaklanmak , Udu , Udug , Udugluk , Udukluk , Udulamak , Udumak , Udunmak , Udurmak , Uduşmak , Uduz , Uduzlamak , Uduzlug , Ufut , Ufut Bolmak , Ug , Ugan , Ugança , Ugarat , Uglı , Ugraklanmak , Ugut , Uxak , Ujlañ , Ukımak , Ukmak , Ukruk , Uksamak , Ukturmak , Uku , Ukulmak , Ukuşlug , Ukuşmak , Ula , Ulag , Ulaga , Ulagu , Ulamak , Ulanmak , Ular , Ularlıg , Ulas Köz , Ulaşmak , Ulatmak , Ulatu , Uldañ , Uldımak , Ulduk , Ulgadmak , Ulgatmak , Ulıç , Ulıgu , Ulımak , Ulınç Yol , Ulınmak , Ulışmak , Ulıtgan , Ulıtmak , Ulma , Ulmak , Ulnatmak , Ulturmak , Ulug , Ulug Ay , Ulug Oglak Ay , Uluglamak , Ulugluk , Ulugsamak , Uluk 'Ton' , Uluk , Ulunmak , Uluş , Ulyan , Um , Um Bolmak , Uma , Umak , Umay , Umdu , Umduçı , Umdurmak , Ummak , Umunç , Umunçlug , Umunmak , Un , Unamak , Unaşmak , Unatmak , Unıtgan , Unıtmak , Unutmak , Unutmış , Uragan , Uragun , Uragut , Uran , Urdı Tokıdı , Urdutal , Urga , Urgu , Urı , Urı Kıkı , Urılamak , Urılaşmak , Urışmak , Urk , Urlamak , Urmak , Urra , Ursamak , Ursukmak , Urt , Uru Yazmak , Urug , Urug Turıg , Uruglamak , Uruglanmak , Uruglug 'Altun' , Urugluk 'Buğday' , Uruk , Uruklug 'Kova' , Urukluk 'Yüñ' , Urulmak , Urumday , Urunç , Urunmak , Uruş , Uruş Tokuş , Uruşmak , Urut , Us , Usal Kişi , Usayuk 'Er' , Usıtgan , Usıtmak , Uslamak , Uslayu , Usmak , Usukmak , Usuz , Uş , Uş Uş , Uşak , Uşaklamak , Uşaklık , Uşalmak , Uşatmak , Uşgun , Uşun , Utamak , Utanç , Utanmak , Utmak , Utru , Utrulanmak , Utrulmak , Utrunmak , Utruşmak , Utsukmak 

Ü

Üñmek , Üñtürmek , Üñüjin , Üñülmek , Üñür , Übgük , Übüp , Üç , Üçgil , Üçgül , Üçlenmek , Üçlüç , Üçükmek , Üçünç , Üçürgen , Üçürmek , Üdermek , Üdik , Üdlenmek , Üdleşmek , Üdrek , Üdremek , Üdreşmek , Üdretmek , Üdürmek , Ügi , Ügimek , Ügit , Ügitçi , Ügitmek , Ügitsemek , Ügre , Ügrilmek , Ügrimek , Ügrişmek , Ügritmek , Ügrük , Ügür , Ügürlüg , Ügürlük , Ügürmek , Ügüşmek , Ühi , Üjme , Üjük , Üjüklemek , Üjümlenmek , Ükek , Ükeklemek , Ükeklig Tam , Ükeklik , Ülemek , Üleşmek , Ületmek , Ülike , Ülker Çerig , Ülker , Ülkü , Ülü , Ülüg , Ülüglüg , Ülük , Üm , Ümglik , Ümleşmek , Ün , Ündemek , Ündeşmek , Ünlüg , Üp , Üplelmek , Üplemek , Üplenmek , Üpleşmek , Üpletmek , Ürñek , Ürñermek , Ürimek , Ürkmek , Ürkünçe , Ürkünmek , Ürküşmek , Ürkütmek , Ürmek , Ürpek , Ürpekmek , Ürüñ , Ürüñ Karak , Ürüñ Kuş , Ürülgen , Ürülmek , Ürüşmek , Üske'N-T'Eç , Üsnemek , Üstek , Üstelmek , Üstem , Üstermek , Üstün , Üsüglemek , Üşelmek , Üşemek , Üşerig 'Taş' , Üşetmek , Üşgürmek , Üşik , Üşiklemek , Üşimek , Üşkürmek , Üşkürtmek , Üşkürtürmek , Üşmek , Üştürmek , Üşümek , Üşütmek , Ütimek , Ütmek , Ütrük , Ütüg , Ütük , Ütülmek , Ütüş , Üw , Üy , Üyük 'Yér' , Üyük , Üyükmek , Üz , Üze , Üzitmek , Üzlenmek , Üzlünmek , Üzlüşmek , Üznemek , Üzsemek , Üztürmek , Üzüklük , Üzülgen , Üzülmek , Üzüm , Üzümlenmek , Üzüşmek , Üzütlemek , Üzütlük 

V

Va 

Y

Yédilmek , Yédişmek , Yédmek , Yég , Yél , Yéldirmek , Yéliñ , Yélim , Yélimen , Yélimlemek , Yélimlenmek , Yélin , Yélkin , Yélmek , Yélnemek , Yélpetmek , Yélpik , Yélpinmek , Yém , Yémiş , Yémişlenmek , Yémsinmek , Yémşen , Yén , Yénik , Yér , Yére , Yéretmek , Yérgü , Yérmek , Yérsinmek , Yét'İ'Şmek , Yéti , Yétik , Yétilmek , Yétmek , Yétrülmek , Yétrüşmek , Yétsemek , Yétsikmek , Yéysemek , Ya , Yañ , Yaña , Yañak , Yañalduruk , Yañan , Yañı , Yañılamak , Yañıla , Yañılgan , Yañılmak , Yañku , Yañkulamak , Yañkurmak , Yañluk , Yañrak , Yañramak , Yañşak , Yañşatmak , Yañzatmak , Yaba , Yabaku Bolmak , Yabakulak , Yabaku , Yabı , Yabıtak , Yaçanmak , Yadag , Yadaglık , Yadıñ , Yadıglıg , Yadılmak , Yadım , Yadınmak , Yadışmak , Yadlışmak , Yadmak , Yadsamak , Yadturmak , Yafa , Yafaş , Yafgu , Yafışgu , Yafuz , Yag'I'R , Yag , Yag Ügüri , Yagak , Yagaklıg , Yagaklık , Yagan , Yaganlık , Yagı , Yagıkmak , Yagılamak , Yagılmak , Yagırlamak , Yagırlanmak , Yagırlıg , Yagış , Yagıtgan , Yagıtmak , Yagız , Yagku , Yaglamak , Yaglanmak , Yaglatmak , Yaglıg , Yagmak , Yagmalanmak , Yagmur , Yagmurçıl , Yagrımak , Yagru , Yagsamak , Yagsımak , Yagturmak , Yaguk , Yagumak , Yaguşmak , Yagutgan , Yagutmak , Yah , Yahşı , Yaxsınmak , Yak , Yak Yuk , Yaka , Yakı Yukı 'Er' , Yakıg , Yakışmak , Yakmak , Yakrı , Yakrıkan , Yakrılanmak , Yakru , Yakturmak , Yaku , Yakurmak , Yal , Yalñu , Yalñuk , Yalñus , Yala , Yalaçı 'Yuga' , Yalaçı , Yalafar , Yalalmak , Yalamak , Yalavaç , Yalawaç , Yalbı , Yaldr'I-U'K , Yaldramak , Yaldrımak , Yalfatmak , Yalgamak , Yalgandurmak , Yalganmak , Yalgan , Yalgaşmak , Yalgatmak , Yalgıl , Yalgu , Yalıñ , Yalıñuk , Yalıñulamak , Yalıg , Yalıglanmak , Yalım , Yalıman , Yalın , Yalınçga , Yalındak , Yalınmak , Yalışmak , Yalkmak , Yalma , Yalmak , Yalpatmak , Yalratmak , Yalrıtmak , Yalt , Yaltga Kılmak , Yaltga , Yalturmak , Yalu , Yalwamak , Yalwanmak , Yalwarmak , Yalwı , Yalwıçı , Yalwırmak , Yam , Yamag , Yamaglıg , Yamaglık , Yamagu , Yamalmak 

Z

Zak Zak , Zanbı , Zap Zap Barmak , Zap Zap , Zargunçmud , Zerenze Urugı , Zerenze , Zünküm 

ana sayfa Kaynaklar/Sources yukarı
© 2019 KuRGuN XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12