Sözlük Derlemesi
A Â B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
FA FE FI FO FU
bulunan kelime: 34 sayfa: 1 / 2
Faka basmak
Tuzağa düşmek, aldatılmak.'Beni nasıl faka bastırdılar anlayamadım bir türlü!'
Fareler cirit oynamak
Bir yer ıssız olmak, kimseler bulunmamak.'Koca köyde fareler cirit atıyordu.'
Farkına varmak
Gözüne çarpmak, orada bulunduğunu anlamak, fark etmek.'O kalabalıkta senin farkına varacaklarını sanmıyorum.'
Felce uğramak
1. Bir işin tamamen bozulması, durup ilerleyemez olması. 2. Hastalık sebebiyle organlarının bir kısmı çalışamaz duruma gelmek, kötürüm olmak.'Yaptığımız işin felce uğramasından More…
Feleğin çemberinden geçmek
Hayatta çok günler görmüş, acı tatlı olaylar yaşayıp tecrübe kazanmış, olgunlaşmış.'O ihtiyar mı? Feleğin çemberinden geçmiş biridir o.'
Fellik fellik aramak
Telâşla, hemen her köşeye bakarak heyecanla aramak.'Bütün her yeri fellik fellik aradım ama bıçağı bulamadım.'
Felsefe yapmak
Olayların sebep ve sonuçları üzerine kendince birtakım soyut düşünceler ileri sürmek.
Fena etmek
Kötü duruma düşürmek, işini bozmak, zor durumda bırakmak, dövmek.'Biraz daha konuşursan seni fena edeceğim.'
Fener alayı
Bayram gecelerinde kalabalık halk topluluklarının, ellerinde fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıkları gösteri.
Feragat sahibi
Gönlü tok, özveri gösterebilen, fedakârlık yapabilen.
Ferman dinlememek
" Kural, yasa, söz dinlememek; hiçbir yerden buyruk almamak.'Âşığın gönlü ferman dinlemez oldu.'"
Fermanlı deli
Deli olduğu herkesçe bilinen, zır deli.'Halk bu ülkeyi fermanlı delilerin eline bırakmayacaktır.'
Fesat kumkuması
Tamamiyle kötülük düşünen, insanları birbirine düşürecek işler yapan, ortalığı karıştıran.
Fırıldak çevirmek
Düzen kurmak, hileli iş görmek.'Yine ne fırıldak çeviriyorsun sen?'
Fırsat düşkünü
Çıkar sağlamak, kötülük yapmak için fırsat kollayan kimse.'Fırsat düşkünü insanlardan nefret ederim.'
Fikir almak
Birinin düşüncesinden yararlanmak.'Fikir alınacak insanlar konularında ehil kişiler olmalı.'
Fikir vermek
1. Bir konuda düşüncesini bildirmek. 2. Bir konuda yol gösterici bilgi edinmek.'Nasıl yapmalıyım? Bana biraz fikir versenize.'
Fikir yürütmek
Bir konu üzerinde kendi düşüncesini söylemek, tahminlerde bulunmak.'Bu konuda fikir yürütmek işime gelmiyor.'
Fincancı katırlarını ürkütmek
Zararı dokunacak bir kimsenin hoşuna gitmeyen bir davranışta bulunmak.'Kaymakamla konuşurken dikkatli ol, fincancı katırlarını ürkütme sakın!'
Fink atmak
Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek, şurada burada oynayıp zıplamak.
Deyimler Sözlüğü KuRGuN SöZLüK
ana sayfa Kaynaklar/Sources yukarı
© 2019 KuRGuN XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12