Sözlük Derlemesi
A Â B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
bulunan kelime: 2 696 sayfa: 135 / 135
Zil takıp oynamak
Çok sevinmek.
Zimmetine geçirmek
1. Kendine mal etmek. 2. Bir hesabı birinin borcuna eklemek.'Devletin onca malını zimmetine geçirmiş.'
Zincire vurmak
Prangaya vurmak (mahkûmu).'Bütün esirleri zincire vurup zindana atmışlardı.'
Zindan kesilmek
1. Çok karanlık duruma gelmek. 2. Yaşanılan yer çok sıkıntı verici, yaşanılamayacak derecede kötü hâle gelmek.
Ziyafet çekmek
Konukları yemek vererek ağırlamak.'Düğünümde bir ziyafet bile çekemedim.'
Ziyan etmek
Yersiz, boş yere harcamak.'O kadar ekmeği ziyan etmeye utanmıyor musun?'
Ziyanı yok
'Önemli değil, önemi yok!' anlamında kullanılır.
Ziyaret etmek
Birini görmeye, biriyle görüşmeye, bir yeri görmeye gitmek.'Hastaları ziyaret etmek görevlerimiz arasındadır.'
Zokayı yutmak
Aldatılıp zarara sokulmak.
Zora binmek
İş güçleşmek, ancak zor kullanarak halledilecek hâle gelmek.'Bir yolunu bulun, sakın işi zora bindirmeyin.'
Zora gelmemek
Sıkıntıya ve baskıya katlanamamak, güçlüğe sabredememek.'Zora gelemem ben, lütfen ısrar etmeyin!'
Zoru olmak
Kendisini zorlayan bir sıkıntısı, derdi olmak.'Adamın bir zoru olduğu yüzünden belliydi.'
Zorun ne?
'Ne istiyorsun, amacın ne?' anlamında kullanılır.
Zurnanın zırt dediği yer
Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.
Züğürt tesellisi
Kötü bir işte en önemli şeyi kaybettiği zaman bazı önemsiz, iyi olmayan bir yan bularak sevinmek ve kendini avutma.
Zülfüyâra dokunmak
İşle ilgili olanı, hatırlı ve güçlü kimseyi veya yüksek bir makamı kimi söz ve davranışlarla gücendirmek, darılmasına yol açmak.'Hayır geri duramam, zülfüyâra dokunsa da More…
Deyimler Sözlüğü KuRGuN SöZLüK
ana sayfa Kaynaklar/Sources yukarı
© 2019 KuRGuN XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12